História vzniku ACM

Produkt ACM vznikol z internej potreby firmy ROSOFT. Keďže naša hlavná náplň je spracovanie rozpočtov stavebných prác, potrebovali sme k svojej činnosti často prehľadávať množstvo prospektov a cenníkov. Bolo to časovo a finančne nákladné. Množstvo telefonátov išlo do nákladov a na internete sa väčšinou aktuálne cenníky stavebných materiálov nenachádzajú. Skôr je tam popísaný sortiment výrobkov konkrétnej firmy. ACM nevznikalo ľahko. Po viacerých pokusoch a zmenách softvérovej technológie a programátora sme dospeli k funkčnému produktu, ktorý stále vylepšujeme o nové funkcie. Po naplnení databázy ACM cca 200.000 výrobkami od viac ako 370 predajcov sme zistili, že produkt je dostatočne zrelý na používanie aj v iných firmách.


Funkcia

ACM je program na bližšie špecifikovanie ceny materiálu, ktorý je použitý v rozpočte. Na rozdiel od smerných orientačných cien, ceny v ACM určujú aktuálne ceny u výrobcov a predajcov.
Množstvo údajov
V databáze ACM sa v súčasnosti nachádza viac ako 200.000 materiálov. Počet firiem, ktoré využívajú distribúciu svojich predajných cien stavebných materiálov pomocou programu ACM prekračuje 370 . Ak ste firma, ktorá by mala záujem zviditeľniť svoju ponuku a cenníky v produkte ACM, kontaktujte nás a poskytneme Vám konkrétnejšie informácie.
Spolupráca s programom CENKROS

ACM je program, ktorý k svojej práci nepotrebuje kalkulačný a rozpočtový program CENKROS. Ak však užívateľ CENKROS používa, ACM s ním spolupracuje. Umožní upresniť každú špecifikáciu v rozpočte konkrétnym materiálom od konkrétneho výrobcu za konkrétnu aktuálnu predajnú cenu. Vnútorný lingvistický rozbor textového popisu upresňovanej špecifikácie ponúkne užívateľovi CENKROSu sofistikovaný výber z vhodnej podmnožiny materiálov v ACM.


Aktuálnosť a aktualizácia cenníkov

Cenníky všetkých evidovaných výrobcov a predajcov sú priebežne aktualizované. Firma ROSOFT pravidelne oslovuje výrobcov a predajcov a zisťuje, či cenník výrobkov nebol od poslednej aktualizácie zmenený. Ak bol, žiadame o zaslanie súčasného a ceny spoločne s ostatnými údajmi v databáze ACM aktualizujeme. Vzhľadom na dlhodobú spoluprácu nám veľká väčšina výrobcov svoje zmeny v cenníkoch oznamuje sama.


Aktuálnosť a aktualizácia databázy ACM u našich zákazníkov

Svojich zákazníkov oslovujeme pravidelne, keď nastali v aktualizácii databázy väčšie zmeny. Nemáme žiaden termín, ku ktorému by sme publikovali "nové" ceny v ACM. Každá firma z výrobcov a predajcov je zaradená do databázy ACM v čase, keď nám dodá svoje nové cenníky. Každý z užívateľov nášho produktu dostáva v momente, keď prejaví záujem o aktualizáciu svojej databázy ACM tie cenníky, ktoré sú od výrobcov a predajcov k dizpozícii. Preto mnohí vlastníci ACM majú požiadavku zasielať aktualizácie databázy ACM periodicky (mesačne/kvartálne/polročne).


Informácie o výrobcoch a materiáloch

O každom výrobcovi alebo predajcovi stavebných materiálov je v databáze ACM evidované okrem presného názvu firmy aj jej kontaktná adresa, prípadne adresa predajcov, pobočiek alebo obchodných zastúpení po celom Slovensku, telefonický, mailový a mobilný kontakt, kontaktná osoba, hlavné zameranie činnosti firmy, internetové spojenie. Cenníky sú triedené do určitých charakteristických okruhov podľa druhu výrobkov, v každom okruhu sa môžu špecifickejšie voliteľne deliť. Rozsah informácií v databáze ACM je v uvedený v takom rozsahu, ako výrobca či predajca zverejňuje informácie o produktoch vo svojom propagačnom prospekte.
Jediný rozdiel od hľadania informácie o stavebnom materiáli v cca 150 kg prospektov - ak ich máte všetky k dispozícii - od 370 výrobcov je rýchlosť - za 30 sekúnd sa dokážete rozhodnúť a vybrať vyhovujúci hľadaný materiál pre Vašu potrebu.

Spôsob vyhľadávania a triedenia

Vyhľadávanie požadovanej informácie v programe ACM je veľmi intuitívne. V samostatnom programe bez prepojenia s CENKROSom užívateľ napíše stručne čo hľadá. Napr. okno, drevené dvere, Baumit, CGU, Duvilax, debniaca tvárnica, tehla, pre zasvätených dr str ok (drevené strešné okno), okno pla dvojkr (okno plastové, dvojkrídlové) a ACM v priebehu jednej sekundy vypíše požadované informácie v rozsahu, ktorý požiadavka vyžaduje. Čím je zadaná požiadavka konkrétnejšia, tým je vypísaný okruh informácií užší a naopak. (pre batéria vyhľadá množstvo batérií od rôznych výrobcov, pre B1125 nájde jedinú vaňovú batériu od firmy Ecco, predávanú firmou JOPA).

V programe ACM prepojenom s CENKROSom je vyhľadávanie automatické a vychádza z textu popisu materiálu v programe CENKROS. Samozrejme tiež užívateľ CENKROSu má možnosť si vyvolať vyhľadávací režim a zadať z klávesnice text, určujúci výber výrobku(kov) z databázy.

Prepojenie cenníkov s informáciami z internetu

Oba naše produkty ACM aj ACM-i umožňujú užívateľovi doplniť zobrazené informácie o konkrétnom materiáli ďaľšími z webovej stránky dodávateľa. Databáza ACM je doplnená o časti webových stránok dodávateľov a predajcov, ktoré sú nahraté na distribučnom CD. ACM-i, keďže predpokladá, že užívateľ má aspoň občas prístup na internet, naviac obsahuje možnosť priamo vyvolať predinštalovaný webový prehliadač a zobraziť v ňom aktuálnu webovú stránku predajcu alebo dodávateľa materiálov. Z ACM-i je taktiež možné zasielať predajcom mail s Vašim dotazom.
Zakúpenie programu

Program ACM môžete zakúpiť priamo v našej firme ROSOFT alebo ako súčasť dodávky od firmy Kros, s.r.o. ak kupujete oceňovací softvér Cenkros. Cena produktu ACM je u nás a u predajcov rovnaká.


DEMO verzia programu ACM

Pri Vašom bližšom záujme Vám môžeme zaslať zdarma DEMO verziu programu ACM. Stačí Vám vyplniť objednávku s vyplnenými všetkými políčkami a DEMO CD Vám zašleme poštou. Po nainštalovaní ak Vám ACM vyhovuje, stačí ho v našej firme zaregistrovať.


Reklama v ACM

Acm je používané vo veľkom množstve stavebných projektantských, investorských a najmä dodavateľských firiem. Ak ste v pozícii výrobcu, predajcu stavebných materiálov alebo v hocijakej inej na stavebnom trhu, je možné využiť ACM na zviditeľnenie a reklamu Vašej firmy. Stačí Vám k tomu Vaša webová stránka a animované logo Vašej firmy urobíme my.
 


• rosoft
• ACM

• história ACM
• funkcia
• údaje
• spolupráca s Cenkros
• aktuálnosť cenníkov
• databáza ACM
• informácie
• vyhľadávanie
• internet
• zakúpenie programu
• demo ACM
• reklama v ACM
image
•   rosoft     • image