Cenník Sieťovej verzie ACM

Sieťovú verziu ACM a aktuálne cenníky ACM a aktuálne cenníky je potrebné zakúpiť jedenkrát. Aktuálne cenníky je naviac možné zakúpiť v ľubovoľnom čase. Pretože sú obnovované vo firme ROSOFT priebežne, pri opakovanom zakúpení obsahujú vždy aktuálne ceny. Vylučované sú neexistujúce firmy, pridávané sú nové firmy a upravujú sa cenníky a sortiment už existujúcich firiem.

Jednotlivé stĺpce v cenníku obsahujú cenu v Sk sieťovej inštalácie pre daný počet užívateľov ACM.

ACM NET MICRO max. 3 užívatelia MIN Imax. 5 užívateľov MIDI max. 10 užívateľov MAXI max. 20 užívateľov
Aktuálne cenníky od výrobcov a predajcov stavebných materiálov. Cenníky nie sú staršie ako 1 mesiac. Obsahujú množstvo materiálov s popisom ich predaja a použitia. Pri platbe vopred na opakované zakúpenie poskytujeme zľavy. 1.890,- 2.990,- 5.190,- 8.990,-
32 bitový program ACM pracujúci v grafickom prostredí umožňujúci výber a triedenie materiálov. 8.590,- 13.390,- 23.490,- 40.790,-

Ceny sú uvedené bez DPH 19 %.
Prvýkrát je potrebné zakúpiť program a dáta, pri aktualizácii databázy iba dáta.