Cenník Sieťovej verzie ACM-i

Sieťovú verziu ACM-i a aktuálne cenníky ACM-i a aktuálne cenníky je potrebné zakúpiť jedenkrát. Aktuálne cenníky je naviac možné zakúpiť v ľubovoľnom čase. Pretože sú obnovované vo firme ROSOFT priebežne, pri opakovanom zakúpení obsahujú vždy aktuálne ceny. Vylučované sú neexistujúce firmy, pridávané sú nové firmy a upravujú sa cenníky a sortiment už existujúcich firiem.

Jednotlivé stĺpce v cenníku obsahujú cenu v Sk sieťovej inštalácie pre daný počet užívateľov ACM-i.

ACM-i NET MICRO max. 3 užívatelia MIN Imax. 5 užívateľov MIDI max. 10 užívateľov MAXI max. 20 užívateľov
Aktuálne cenníky od výrobcov a predajcov stavebných materiálov. Cenníky nie sú staršie ako 1 mesiac. Obsahujú množstvo materiálov s popisom ich predaja a použitia. Pri platbe vopred na opakované zakúpenie poskytujeme zľavy. 2.268,-- 3.590,- 6.228,- 10.790,-
32 bitový program ACM-i pracujúci v grafickom prostredí umožňujúci výber a triedenie materiálov. 10.290,- 15.990,- 27.990,- 48.990,-

Ceny sú uvedené bez DPH 19 %.
Prvýkrát je potrebné zakúpiť program a dáta, pri aktualizácii databázy iba dáta.