Zľavy pri platbe vopred za opakované zakúpenie produktu

Zľavy sa poskytujú v závislosti na počte predplatených upgradov produktu.
U cenníkov je predpokladaná doba platnosti upgradu jeden mesiac.
U reklám je jednotková doba pre upgrade 3 mesiace.


Počet predplatených upgradov Zľava v [%]
2 x upgrade 10 %
3 x upgrade 12 %
4 x upgrade 15 %
6 x upgrade 25 %
12 x upgrade 50 %