Otázka :
Ako najjednoduchšie zakúpim ACM ?

Odpoveď :
Ak máte záujem o produkt ACM alebo ACM-i, pozrite si naše cenníky a vyberte si produkt v potrebnom množstve. Potom prosíme o vyplnenie objednávky (v hlavnom menu) s uvedením všetkých Vašich údajov, potrebných k vystaveniu daňového dokladu. Najrýchlejšia a najbežnejšia forma zakúpenia je CD s produktom, inštalačným návodom a priloženým daňovým dokladom na dobierku. Je možné Vám tiež zaslať faktúru, a po jej úhrade CD s produktom a inštalačným návodom poštou. Po prebratí, keď si produkt nainštalujete do PC Vám ACM zaregistrujeme.