Otázka :
Viete vypracovať projekt na podporu z fondov napr. EÚ ?

Odpoveď :
Nie. Nešpecializujeme sa na vytvorenie elaborátu ako žiadosti na podporu z jednotlivých fondov napr. štrukturálnych, kohéznych, alebo miestnej samosprávy. Súčasťou žiadostí o získanie financií z týchto fondov je však aj položkový rozpočet stavby, ktorý Vám vypracujeme.