Otázka :
Čo to znamená mať reklamu v ACM ?

Odpoveď :
Reklama v ACM je zviditeľnenie Vašej firmy na vstupnej obrazovke ACM. Databázu k nášmu produktu si pravidelne aktualizuje s priemernou periódou 2 mesiace niekoľko sto stavebných firiem, ktoré robia rozpočty pre svoje stavby alebo ich výstavbu financujú. S aktualizáciou databázy ACM dostávajú na CD aj reklamné informácie o firmách, ktoré majú reklamu v ACM. Je to cielená reklama v stavebníctve svojou účinnosťou neporovnateľná so všeobecnou reklamou v tlači.

Pri výbere druhu reklamy máte možnosť si dať umiestniť :
  1. svoj animovaný baner na vstupnej obrazovke ACM
  2. neanimovaný text s názvom Vašej firmy na vstupnej obrazovke
  3. text s názvom Vašej firmy v zozname, ktorý popisuje oblasť druhu výrobkov, ktoré ponúkate
Pri záujme použiť Váš výrobok si cenár, ktorý používa ACM, môže priamo pozrieť na katalógove listy a ďaľšie Vaše ponuky. Podľa uváženia a potreby si porovnajte ceny reklamy a množstevných zliav.