Otázka :
Máte skúsenosť so zistením cien atypických prác a dodávok materiálov ponukou ?

Odpoveď :
Pre získanie cien atypických prác a dodávok("Zadanie ponuky o nacenenie") od jednotlivých špecialistov z konkrétneho oboru im pošleme rozpočet bez cien a oni nám ho vrátia s cenami. Robia to ochotne v snahe presadiť sa cenou a získať zákazku. Takto sa dozvieme skutočné trhové ceny (nie smerné orientačné) pre špeciálne práce a atypy podľa požiadaviek v projekte. Ako pomocník pre získanie kontaktov a cien výrobcov materiálov slúži náš program ACM.