Otázka :
Čo potrebujem k umiestneniu reklamy v ACM ?

Odpoveď :
Vlastný firemný web.

Reklamu na Vašu firmu spracujeme z podkladov v "internetovom" formáte HTML, ktorý nám dodáte. Keďže je určená aj pre tých užívateľov, ktorí nemajú pripojenie na internet, nemôžeme predpokladať, že majú nainštalovaný internetový prehliadač. Preto používame len jednoduchý prehliadač, ktorý je súčasťou ACM a nevieme z HTML zobraziť animácie a scripty.
Vaša webová stránka sa vždy dá upraviť na "bezscriptovú" formu s úplným zachovaním svojho obsahu. Jej úpravu si zaistíte sami u jej tvorcu, alebo ju vieme za úplatu vykonať vo firme ROSOFT. Obsah a formu Vašej reklamy si vytvoríte podľa vlastného rozhodnutia, v absolútnej väčšine prípadov ide o nezmenený obsah Vášho webu.