Otázka :
Čo sú to vedľajšie rozpočtové náklady – VRN ?

Odpoveď :
Vedľajšie rozpočtové náklady zohľadňujú umiestnenie a podmienky výstavby konkrétnej stavby.

Veľkosť týchto nákladov sa može určiť ako % prirážka z investičných nákladov na zariadenie staveniska, územné vplyvy, alebo prevádzkové vplyvy,ktoré vzniknú počas realizácie stavebného diela.Tieto náklady je možné vyčísliť, vačšinou ak je to požiadavka investora, aj konkrétnym ocenením reálnych prác a dodávok vzniknutých z dôvodov umiestnenie konkrétnej stavby.