Otázka :
Ako sa inštaluje ACM do počítača ?

Odpoveď :
Produkt ACM alebo aktuálna databáza cenníkov, dodávateľov, predajcov, kontaktov a webových informácii sa inštalujú do Vášho počítača rovnakým spôsobom.

Poznámka :
Inštalačný program Vám hovorí o produkte ACM ako aj ACM-i ako o ACM1. Je to interný názov pre oba produkty.

  1. Po vložení CD do mechaniky sa objaví základná obrazovka inštalačného programu, ktorá Vás informuje o kapacitných možnostiach jednotlivých diskoch. Ak sa riadok niektorého disku objaví v zelenej farbe, ide o zdielaný logický disk v sieti. Inštalujte naň len v prípade, že nemáte voľný vhodný lokálny disk, ktorý je zobrazený v čiernom riadku. Riadky vyfarbené na červeno zobrazujú tie logické disky, na ktoré nie je možné inštalovať ACM. Je na nich málo miesta. V zásade si vyberte čierny riadok s dostatočne voľným miestom, a zapamätajte si písmeno disku. (C: , D: , E: , ...) Stlačte tlačítko Nainštalovať.

  2. V rolovacom menu si zvolte Váš disk a stlačte OK.

  3. Inštalačný program si pýta potvrdenie o Vašom úmysle nainštalovať produkt do konkrétneho disku. Na potvrdenie stlačte tlačítko Ano.

  4. Začne prebiehať inštalácia. Počas nej sa na obrazovke zjavujú informácie o produkte ACM. Sú iba informačného charakteru. Dokiaľ su zašednuté všetky tlačítka v spodnej časti a prebeh inštalácie zobrazuje modrý pruh, okrem pitia kávy nič nerobte.

  5. Po ukončení presunu dát z CD na Váš disk sa objaví obrazovka s informačným textom o Vašom Ďalšom postupe s poďakovaním. Môžte vykonať činnosť podľa bodov 1. až 4.

  6. Ak končíte s inštaláciou, stlačte tlačítko Koniec. Inštaláciu ukončí stlačenie Ano.
Na pracovnej ploche sa Vám zjaví ikona ACM1, pomocou ktorej sa produkt aktivuje. Je možné jej text premenovať na názov zakúpeného produktu ACM alebo ACM-i.