Otázka :
Aká je cena za spracovanie položkového rozpočtu ?

Odpoveď :
Cena za spracovanie stavebného rozpočtu resp. výkazu výmerzávisí od rozsahu a podkladov. Cena je určená percentom z vypracovanej ceny objektu, stavby, podľa jednotlivých úkonov v zmysle cenníka VC20/100/02 projektových a rozpočtových prac alebo može byť stanovená dohodou.

V našej firme obvykle pre novostavby vypočítavame cenu približne 1,2 - 1,5‰ z nami vypočítaného investičného nákladu, pre rekonštrukcie sú to 2 ‰ z vypracovanej ceny objektu bez VRN a bez nákladov nami nevyčíslovaných subdodávok. Zníženie je možné napr. na základe opakovania sa rovnakých poschodí bytových domov, alebo veľkých plôch rovnakých podlách a pláštov u priemyselných hál. Určite závisí od konkrétneho projektu.

Zvýšenie ceny za rozpočet je v prípade málo podrobnej, nekompletnej projektovej dokumentácie. V tomto prípade musíme nahradzovať prácu architekta. Jednoduché vysvetlenie je, že z architektonickej štúdie vznikne realizačný položkový rozpočet len veľmi obtiažne. Bližšie informácie k oceneniu konkrétneho stavebného diela získate, ak nám zašlete dotaz s popisom podkladov (správa v hlavnom menu).


Príklad: Novostavba rodinného domu, ktorého stavebná časť je 4 mil. Sk bez DPH a VRN. Cena za rozpočet z projektu pre stavebné povolenie je 6 000 Sk.