Otázka :
Čo to je databáza ACM ?

Odpoveď :
Databáza ACM je spoločné označenie pre cenníky materiálov, popisné a reklamné informácie v našom produkte. Zahŕňa okrem cien tiež bližšie textové popisy o materiáloch, kontakty a adresy na predajcov a výrobcov a ďaľšie interné údaje, potrebné pre vyhľadávanie a triedenie materiálov v ACM. Jej súčasťou sú tiež informácie o weboch našich predajcov a výrobcov.
Databáza ACM je nevyhnutná pre prácu nášho produktu. Nie je možné zakúpiť produkt ACM bez databázy.