Otázka :
Ktoré materiály sú v ACM ?

Odpoveď :
V ACM a ACM-i sa nachádzajú stavebné materiály, ktoré sa používajú v hlavnej stavebnej výrobe HSV ako aj v pomocnej stavebnej výrobe PSV.


HSV stavebné materiály pre
 • základy
 • murovanie
 • kompletné stavebné systémy
 • výplne otvorov
 • vnútorné úpravy povrchov
 • vonkajšie úpravy povrchov
 • schodištia
 • zastrešenie
 • terénne úpravy
 • prípojky
 • záhradná architektúra
PSV stavebné materiály
 • hydroizolácie
 • tepelné izolácie
 • akustické izolácie
 • kúrenie
 • voda
 • plyn
 • podlahy
 • obklady a dlažby
 • sklobetónové konštrukcie
 • krovy
 • klampiarske
 • nátery
 • maľby