Otázka :
Je možné v ROSOFTe zakúpiť program na vytváranie rozpočtov ?

Odpoveď :
Áno. Podstatnú časť našich zákazok realizujeme pomocou vlastného programu na oceňovanie stavebných prác. Jeho názov je AR+K, čo znamená Automatizované Rozpočty a Kalkulácie. Umožňuje vytvárať položkové rozpočty z cenníkových položiek alebo zo skupinových položiek, čo jednak značne znižuje čas, potrebný na vytvorenie ponuky a tiež zaisťuje užívateľa, že pri použití skupinových položiek nevynechá pri konkrétnej technológii položku z cenníka, ktorá je nevyhnutná. Ak máte o tento softvér záujem, môžete ho vidieť v činnosti v našej firme, alebo je tiež možné ho predviesť vo Vašej firme. V prípade záujmu volajte mob. 0903 969769.