Otázka :
Čo je to stavebný položkový rozpočet ?

Odpoveď :
Stavebný položkový rozpočet je súpis prác a dodávok potrebných na vyhotovenie stavebného diela v štruktúre a členení na stavebné odiely a cenníky . Rozpočty tvoríme výhradne s použitím softvéru .