Otázka :
Aký je rozdiel medzi ACM a ACM-i ?

Odpoveď :
Produkt ACM-i je nadstavba nad produktom ACM. Oba programy majú zhodné základné ovládanie a funkciu.

ACM-i je určený hlavne pre zákazníkov, ktorí majú pripojenie k internetu.

Rozšírené funkcie ACM-i :

  • priame vyvolanie webovej stránky firmy, ktorej produkt ste si vybrali
  • priama aktivácia Vášho mailového klienta s adresou výrobcu alebo dodávateľa
  • tlač súhrnnej informácie o vybranom materiáli
  • kvalitnejšie zobrazovanie webového obsahu z CD
  • interaktívna komunikácia so serverom ROSOFT (vývoj)
  • v súčasnosti rozširujeme funkcie už len v produkte ACM-i

    Keďže sa ACM a ACM-i vo funkcii nelíšia, nie je možné striktne dodržiavať rozlišovanie ich názvov a bežne oba produkty označujeme ako ACM.