Otázka :
Aký je rozdiel medzi rozpočtom a výkazom výmer ?

Odpoveď :
Rozpočet tvorí súpis všetkých položiek s cenami jednotlivých stavebných prác a materiálov (dodávok) použitých v oceňovanom stavebnom diele. Jeho medzisúčty sú členené na oddiely a cenníky. Môže taktiež obsahovať členenie na stavebnú výrobu HSV a PSV. Výkaz výmer je taký istý, ale bez cien. Tvoria ho len vypočítané množstvá pre jednotlivé položky rozpočtu.