Otázka :
Aký je rozdiel medzi smernou orientačnou cenou materiálu a aktuálnou cenou ?

Odpoveď :
Smerná orientačná cena materiálu je predpokladaná cena materiálu s výhľadom na jej platnosť minimálne pol roka, zvýšená o obstarávacie náklady, na ktoré má najväčší vplyv cena dopravy z miesta zakúpenia tovaru po miesto jeho použitia na stavbe. Ďaľšie vplyvy na smernú orientačnú cenu materiálov sú veľkosť inflácie, množstevná zľava, regionálny vplyv (drahšie a lacnejšie regióny), väzba na cenu práce nevyhnutnej na zabudovanie materiálu do stavebného diela a iné, menej podstatné.

Aktuálna cena materiálu ACM je cena u predajcu alebo dodávateľa materiálu. Vyjadruje skutočnú cenu v čase, tak ako ju vytvára trh a zásadne je bez vyššie popísaných obstarávacích nákladov. Pozor ! Aj v ACM môže byť u rôznych predajcoch aktuálna cena materiálu rôzna. K zisteniu vhodného predajcu pre Vašu potrebu slúži ACM. Pre jej aplikáciu v rozpočtoch, keďže je zabehnuté používať smerné orientačné ceny, je nutné zvýšiť cenu z ACM o cenu dopravy a ostatné obstarávacie náklady a v kalkulačnom vzorci neuvažovať so ziskom z dodávok. Je to v súčasnosti bežná prax.