Otázka :
Čo je to výkaz výmer ?

Odpoveď :
Zaužívané označenie pre rozpočet, ktorý je zostavený z cenníkových položiek montážnych prác a z dodávok, pričom pri jednotlivých položkách rozpočtu nie sú uvedené ceny. Slúži hlavne ako podklad investorovi pri vyhodnocovaní cenových ponúk od dodávateľských firiem. Niekedy sa používa aj termín slepý rozpočet.