Otázka :
Aký je postup ak máte záujem umiestniť sortiment a cenníky svojich výrobkov do ACM ?

Odpoveď :
Keďže náš produkt nesie názov ACM, podmienkou umiestnenia sortimentu ľubovolného výrobcu, predajcu alebo dodávateľa stavebných materiálov je, že poskytne k sortimentu aj cenníky. Cenníky sú vkladané do ACM s využitím EXCELU, takže výhoda je ak sú cenníky v tomto formáte. Nevylučujeme však ani formát iný, avšak jeho spracovanie je časovo náročnejšie a preto aj nákladnejšie. Len máloktorá firma, z tých, ktoré majú svoje cenníky v ACM platila za vloženie viac ako 1000 Sk. Do 200 cenníkových položiek, robíme túto službu zadarmo. Všetko závisí od formátu a komplikovanosti Vašich podkladov. Zašlite nám mailom správu s dotazom a obratom Vám konkrétne odpovieme.