Otázka :
Ako spolupracuje ACM s Cenkrosom ?

Odpoveď :
Uveďme príklad :

Užívateľ Cenkrosu sa nastaví v rozpočte na špecifikáciu a stlačí Ctrl Y
  • Ak má užívateľ CENKROSU v rozpočte drevené dvere bližšie nešpecifikované, ACM mu ponúkne cenníky všetkých výrobcov a predajcov drevených dverí zo svojej databázy.
  • Ak je v texte uvedené špeciálne kódové označenie dverí, hľadajú sa podľa tejto skratky u všetkých predajcoch.
  • Ak je uvedená len firma, ACM zobrazí zoznam všetkých výrobkov z tejto firmy.
  • Ak chce užívateľ vymeniť bližšie nešpecifikované dvere v rozpočte za iné stačí mu napísať jednoduchú vetu a ACM ju už rozanalyzuje, vyhodnotí a vhodné skupiny dverí mu ponúkne.
  • Ak je potreba dodať dvere od konkrétneho výrobcu, stačí si vybrať jeho firmu podľa názvu a podrobne prehladať jeho sortiment.
Po stlačení ikony Cenkrosu na nástrojovej lište sa ACM prepne späť do cenkrosu a ponúkne, či má užívateľ záujem nahradiť špecifikáciu v Cenkrose špecifikáciou vybranou z ACM.