Otázka :
Ak si zakúpim program Cenkros od firmy Kros, s.r.o. mám zakúpené aj ACM ?

Odpoveď :
Nie. Pri zakúpení produktu Cenkros od firmy Kros, s.r.o. , alebo od niektorého z ich predajcov môžete dostať na CD médiu aj program ACM. Náš produkt nie je súčasťou dodávky produktu Cenkros. Ak si ho prajete kúpiť od firmy Kros, musíte to uviesť v objednávke ako ďaľšiu položku. Po zaplatení faktúry za celú kompletnú dodávku od firmy Kros, s.r.o. nám fakt, že v cene bol aj produkt ACM ich pracovníci oznámia. Preto ak nám zavoláte, že potrebujete registrovať ACM, predpokladáme, že prebehla platba za ACM do firmy Kros, s.r.o. Ak faktúra neobsahovala ACM, vlastníte náš produkt v stave DEMO.