Otázka :
Čo je to hrubá stavba ?

Odpoveď :
V záväznej legislatíve SR nie je presne špecifikované čo je obsahom hrubej stavby. Je zaužívané technologicky možné oddelenie častí prác HSV bez omietok, vrátane zastrešenia a zaizolovania objektu proti zemnej vlhkosti. Zadávateľ si sám môže určiť, ktoré stavebné oddiely potrebuje začleniť do hrubej stavby.