Otázka :
Ako prebieha registrácia ACM ?

Odpoveď :
Po zakúpení produktu ACM alebo ACM-i a nainštalovaní do Vášho PC ho potrebujete zaregistrovať. Je to jednoduchý a rýchly úkon, pomocou ktorého získate zakúpenú licenciu ACM v konkrétnom počítači.
  1. Aktivujte ACM kliknutím na ikonu ACM na ploche.
  2. Vstúpte z uvítacej do základnej obrazovky po kliknutí na logo ACM.
  3. Stlačte F9 - zobrazí sa Vám registračná obrazovka s náhodne vygenerovanou kombináciou troch číslic
  4. Spojte sa telefonicky s firmou ROSOFT a nadiktujte tieto 3 číslice cez telefón
  5. Pracovník našej firmy Vám nadiktuje tri registračné číslice
Po zadaní každej registračnej číslice stlačte Enter. Vrátiť sa na predchádzajúcu a opraviť ju nie je možné. Ak sa zmýlite pri písaní, je potrebné začať registrovať odznova. Ak ste zadali správny registračný kód, vidíte na moment prebiehať proces registrácie (odkódovanie databázy) v dolnej časti okna ACM. Po ukončení registrácie je dôležité vidieť v titulnej lište Vaše licenčné číslo. Môžete si ho overiť cez telefón s pracovníkom ROSOFT. Pamätať si kombináciu číslic a registračný kód je nepodstatné, lebo vždy budú iné.
Celý proces registrácie trvá 3 min cez telefón alebo Skype.