Otázka :
Ako prebieha registrácia aktualizovanej databázy ACM ?

Odpoveď :
Proces registrácie aktualizovanej databázy ACM je zhodný s procesom registrácie pri zakúpení ACM. Registrácia sa vykonáva po inštalácii databázy do Vášho PC.