Otázka :
Aké podklady potrebujeme pre vytvorenie stavebného rozpočtu ?

Odpoveď :
Rozpočty stavebných prác robíme z podkladov pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Od územného rozhodnutia až po realizačný projekt. V závislosti na projekte a spracovávanej časti sú nimi výkresy architektúry, statiky, technická správa, výpis prvkov a projekty jednotlivých profesií. Podľa úrovne podrobnosti projektu sme schopní spracovať aj stavebný rozpočet.