Otázky k rozpočtom

Ak máte otázky k oceňovaniu stavebných prác, prečítajte si najprv odpovede na najčastejšie kladené otázky. Ak Váš dotaz nebude ani potom objasnený, napíšte nám svoju otázku. Odpovieme Vám mailom a ak bude otázka všeobecného charakteru, zaradíme ju spolu s odpoveďou do tohoto zoznamu. Ďakujeme Vám za Váš záujem.
(Ak sa po kliknutí na otázku nezobrazí odpoveď, je to zapríčinené zákazom pop-up okien vo Vašom počítači. Pokojne si povoľte pop-up pre doménu rosoft.net, u nás sa nenachádza pop-up reklama.)


 1. Čo je to stavebný položkový rozpočet ?
 2. Aký je rozdiel medzi rozpočtom a výkazom výmer ?
 3. Čo je to výkaz výmer ?
 4. Čo to znamená naceniť výkaz výmer ?
 5. Na čo potrebujem stavebný rozpočet ?
 6. Čo je to hrubá stavba ?
 7. Čo je to HSV , PSV , profesie , stavebné oddiely , stavebné cenníky , dodávka , špecifikácia ?
 8. Aké podklady potrebujeme pre vytvorenie stavebného rozpočtu ?
 9. Ako dlho trvá vypracovanie rozpočtu pre rodinný dom ?
 10. Viete vypracovať projekt na podporu z fondov napr. EÚ ?
 11. Potrebujem rozpočet k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB alebo fondov EÚ ?
 12. Máte skúsenosť so zistením cien atypických prác a dodávok materiálov ponukou ?
 13. Je možné vytvoriť rozpočet len na jednotlivé časti stavebných prác ?
 14. Čo sú to vedľajšie rozpočtové náklady – VRN ?
 15. Aká je cena za spracovanie položkového rozpočtu ?
 16. Ako sa dá použiť rozpočet alebo výkaz výmer pri dokončovacích prácach na realizovanej stavbe ?
 17. Je možné v ROSOFTe zakúpiť program na vytváranie rozpočtov ?
Ďaľšie otázkyimage
•   rosoft   01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17    • image