Rozpočtované stavby

Cenové ponuky vytvárame výhradne softvérom a to s použitím rozpočtového programu AR+K od firmy Ing. Ladislav Rožánek - ROSOFT, produktu ACM, čo je skratka pre (Aktuálne Ceny Materiálov), ktorý vznikol v spolupráci troch firiem (ROSOFT + ROSOFT + Jeef software) a produktu Cenkros od firmy KROS, s.r.o.

Pozrite si ukážky niektorých objektov, ktoré sme oceňovali.

Hrubá stavba obecne


Rekonštrukcia obecne


Dokončovacie práce obecne

Univerzitná knižnica BA búracie práce


Univerzitná knižnica BA realizácia


Univerzitná knižnica BA realizácia

Univerzitná knižnica BA realizácia


Univerzitná knižnica BA realizácia


Kaštiel Vinosady rekonštrukcia

Kaštiel Vinosady rekonštrukcia


Katalógový rodinný dom


Katalógový rodinný dom

Športovo-diagnostické centrum Pasienky


Pizzeria Slimák


Polyfunkcia Trnavská ul. BA

Rekonštrukcia Académia Istropolitána Ventúrska ul. BA

Prehliadka


image
•   rosoft     • image