Podklady pre tvorenie rozpočtov

Stavebné práce oceňujeme zo všetkých stupňov projektovej dokumentácie. Cena rozpočtových prác je závislá nielen od rozsiahlosti stavebného diela, ale v podstatnej časti tiež od kvality dodanej doumentácie. V zásade platí, že čím je kvalitnejšia projektová dokumentácia, tým vieme byť lacnejší.

Skúsenosti a odbornosť našich rozpočtárov umožňujú doplniť a predvídať ďalšie práce, materiály, ktoré je potrebné zahrnúť do rozpočtu alebo výkazu výmer. Rozpočtovanie je tým náročnejšie. Výber materiálov, aj keď rovnakých vlastností, nemusí byť zhodný s výberom pri realizácií a ceny sa môžu líšíť. V predvídaní a riešení zložitých detailov je rovnako možná variabilnosť. Na druhej strane pre potreby investičného odhadu vieme rýchlo a pomerne presne vypočítať stavebný náklad.

Rozpočty robíme pomocou rozpočtového programu AR+K a produktu Cenkros od firmy KROS, s.r.o.
Neodmysliteľnou pomocou pri orientácii v aktuálnych cenách stavebných materiálov je náš produkt  ACM.

Pozrite si ukážky z projektových podkladov, ktoré sme pri oceňovaní používali.

Rez halou


Výkres základov


Prestup potrubia základovou stenou

Výkres detailu


Presnosť


Rez objektom

Projekt pre stavebné povolenie


Atypické povrchy


Veľké plochy podláh

Pôdorys realizačného projektu


Rozpočet bez cien


Rozpočet

Pôdorys realizačného projektu RD


Umelecko-remeselné atypy


Pohľad na rekonštruovaný objekt

Obhliadka objektu a fotenie


Umelecko-remeselné detaily

Prehliadka


image
•   rosoft     • image