Kto je :
Ján Fedorek

Funkcia :
Systémové práce a IT technológie

  • rozvoj a údržba firemnej LAN
  • vývoj a údržba firemnej WLAN
  • vývoj software a systémové úpravy
  • externý pracovník konzultuje s Ing. Rožánkom
  
  V športovom duchu
Kontakt : 0905 667 718 , E-mail: jeef@jeef.sk