Kto je :
Ing. Ján Kubovčák

Funkcia :
Ekonomický a výrobný raditež odboru rozpočtov
  • Právomoci a zodpovednos za odbor rozpočtov
  • Ekonomická prosperita
  • Personálne otázky
  • Riadenie a organizácia
  • Školenie a odborná úroveň pracovníkov
  • Kooperácia činností na zákazkach
  • Ohodnocovanie pracovníkov
  • Zodpovedá sa majitežovi
  
   
Kontakt : 02 44458370 , 0903 413 601   E-mail: jaku@rosoft.net