Kto je :
Ing. Ladislav Rožánek

Funkcia :
Softvérová podpora - program AR+K

  • Údržba a aktualizácia databázy pre rozpočtovanie
  • Funkčnosť programu AR+K
  • Vývoj softvéru ACM
  
 
Kontakt : 02 44458370 , 0903 969 769 , 0908 969 769 , E-mail: laro@rosoft.net , živnosť