Kto je :
Ing. Mária Guzikiewiczová

Funkcia :
Majiteľ

  • Legislatíva ROSOFT
  • Odborné konzultácie
  • Rozvoj firmy
  • Uzatváranie zákaziek
  • Potvrdzovanie termínov
  • Neštandardné situácie
  • Ekonomická prosperita firmy
  • Riadenie vedúcich pracovníkov odborov
  • Kooperácia činností odborov
  • Personálne otázky na úrovni vedúcich odborov
  
 
Kontakt : 02 44458370 , 0903 413 601 , E-mail: magu@rosoft.net , živnosť