Položkové rozpočty stavebných prác

vrátane výkazov výmer z podkladov pre všetky stupne projektovej dokumentácie určené pre :
  • investorov
  • stavebné firmy
  • projektové kancelárie
  • individuálnych staviteľov
  • finančné inštitúcie
  • odhadcov z oblasti cenových odhadov

Rozpočtárske služby :


Podrobnejšie• rosoft
• podrobnejšie

• ukážky
• podklady
• otázky
• objednávka
image
•   rosoft     • image