Máte poznámku k webu ?

Ak máte poznámku k forme, rozsahu, gramatike, štylistike, vylepšeniu, pridaniu, vymazaniu alebo hocijaku inú, napíšte ju do miesta pre správu. Môžete presunúť časť textu cez schránku a navrhnúť iné znenie, prípadne vložiť nový text a návrh, kam by sa hodil. Obrázky žiaľ, nejde vkladať cez schránku. Uvítam každú pripomienku. Ak bude vhodné ju akceptovať, čoskoro bude zmena viditeľná.
Ďakujem.

Ing. Ladislav Rožánek
webmaster

Údaje MENO a E-MAIL je potrebné vyplniť.

 MENO
 Telefón
 E-MAIL

Sem píšte :

Text mi príde mailom s interpunkciou ale bez ukončovania riadkov. Ak je to potrebné, oddeľujte riadky napríklad lomítkom.


 


image
  image