Výpis zo živnostenského registra


VÝPIS ZO ZOZNAMU PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

IVeS KošiceA. Podnikateľský subjekt.
Obchodné meno: Ing. Ladislav Rožánek ROSOFT
IČO: 10959441
Miesto podnikania: Žilina
V.Spanyola 34
Podnikateľa v registri vedie: ObÚ v Žiline
Číslo živnostenského registra: 511- 5532B. Predmety podnikania.
1.
SPRACOVANIE DÁT A SÚVISIACE ČINNOSTI
Deň vzniku oprávnenia: 30.09.1992
2.
DODÁVKY A PORADENSKÉ SLUŽBY OHĽADNE PROGRAMOV NA SPRAC.DÁT
Deň vzniku oprávnenia: 30.09.1992
3.
AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE DÁT
Deň vzniku oprávnenia: 30.09.1992
4.
ŠKOLENIA A KURZY V OBLASTI VÝPOČTOVEJ TECHNIKY
Deň vzniku oprávnenia: 30.09.1992
5.
INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Deň vzniku oprávnenia: 20.02.1995
6.
OBCHODNÁ ČINNOSŤ V ROZSAHU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ
Deň vzniku oprávnenia: 20.02.1995
7.
SPROSTREDKOVANIE OBCHODU
Deň vzniku oprávnenia: 20.02.1995
8.
REKLAMNÉ ČINNOSTI
Deň vzniku oprávnenia: 20.02.1995

--------------------------------------------------------------------------------

Výpis zo zoznamu podnikateľských subjektov SR má informatívny charakter. Údaje boli získané z počítačovej siete Internet dňa 3.5.2005 . V prípade, že máte pochybnosti o správnosti uvedených údajov, obráťte sa na príslušný živnostenský úrad.


image
  image
• späť

• hore