Výpis zo živnostenského registra


VÝPIS ZO ZOZNAMU PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

IVeS KošiceA. Podnikateľský subjekt.
Obchodné meno: Ing. Mária Guzikiewiczová - ROSOFT
IČO: 17353637
Miesto podnikania: Bratislava III
Tehelná 21
Podnikateľa v registri vedie: ObÚ v Bratislave
Číslo živnostenského registra: 103- 1764B. Predmety podnikania.
1.
SPROSTREDKOVANIE NÁKUPU A PREDAJA V OBLASTI PRENOSNÝCH MÉDIÍ ELEKTRONIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY
Deň vzniku oprávnenia: 17.12.1992
2.
NÁKUP A PREDAJ V OBLASTI PRENOSNÝCH MÉDIÍ,ELEKTRONIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY
Deň vzniku oprávnenia: 17.12.1992
3.
INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Deň vzniku oprávnenia: 17.12.1992
4.
OCEŇOVANIE STAVIEB
Deň vzniku oprávnenia: 17.12.1992
5.
DODÁVKY A PORADENSKÉ SLUŽBY OHĽADNE PROGRAMOV NA SPRACOVANIE DÁT
Deň vzniku oprávnenia: 11.09.1995
6.
ŠKOLENIA A KURZY V OBLASTI VÝPOČTOVEJ TECHNIKY
Deň vzniku oprávnenia: 11.09.1995
7.
SPRACOVANIE DÁT A SÚVISIACEJ ČINNOSTI
Deň vzniku oprávnenia: 11.09.1995
8.
AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE DÁT
Deň vzniku oprávnenia: 11.09.1995

--------------------------------------------------------------------------------

Výpis zo zoznamu podnikateľských subjektov SR má informatívny charakter. Údaje boli získané z počítačovej siete Internet dňa 12.4.2005 . V prípade, že máte pochybnosti o správnosti uvedených údajov, obráťte sa na príslušný živnostenský úrad.


image
  image
• späť

• hore